måndag 2 januari 2012

Bloggen flyttar! Hoppas du följer med!

Nu har jag ordnat med en hemsida där min blogg kommer att ligga framöver. Den nya adressen är www.ekoteologi.se

Jag hoppas ni som läser denna blogg vill följa med dit.
Välkomna med!

söndag 1 januari 2012

Landet som inte längre är.

Har nyss tittat på Peter Gerdehags fina film, "Landet som inte längre är". Den typen av människor finns knappt längre, som väljer att stanna och odla jorden. Kanske visar filmen på hur vi skulle kunna leva långsammare om vi ville. Kanske är det så att sättet människorna i filmen lever är rimligare?
Säger filmen något om hur vi bör leva framöver för att rädda världen? Mer lokalt, mer förnöjsamt, att leva på det jorden ger och inte ta ut mer än jorden ger? Jag tror det.
Inte så att vi alla ska leva på landsbygden men vi behöver leva mer hållbart och lokalt. Vi som har trädgårdar och täppor av olika slag borde odla dem så mycket vi kan. Jag ser fram emot odlingssäsongen i min lilla villaträdgård. Tänk om vi alla odlade en del av våra behov själva, tänk vad det skulle spara vad gäller transporter med mera.
Filmen är fin och visst är den nostalgisk, men kanske kan den ändå ge oss en tankeställare.
Jag hoppas 2012 blir ett år då vi återupptäcker vad vi har och vilka möjligheter vi har att leva hållbart.

lördag 31 december 2011

Gott nytt år! Och en bön.

Jag hoppas att alla får ett gott nytt år! Jag hoppas att alla denna dag har möjlighet att umgås med vänner.
2012, hur ska det bli?
Kan det få bli ett år med mer förnöjsamhet? Mindre konsumism och en rimligare livsstil?
Jag tror det kan bli så. Om vi är många som vill något annat, som vill vara alternativa, som vägrar ställa upp på en livsstil som utarmar jorden och gör mellanmänskliga relationer svåra.
Kan 2012 bli ett år då vi försöker komma fram till vad som är riktigt viktigt i våra liv? Vi behöver hjälpa varandra att våga tro på att en annan värld är möjlig.

Låt oss be,
Gud, kom till oss denna afton med stora förväntningar. Var med alla dem som bävar inför kvällen och det nya året.
Gud, vi ber om tillnyktrande i världen. Vi ber om ett nytt sätt att leva. Hjälp oss att tillsammans finna det liv som du vill ge oss.
Låt den värld som du har skapat komma till insikt om att vårt sätt att leva är ohållbart. Led den till förnyelse. Det är vi människor som måste ta ansvar, rusta oss med mod och glädje att våga gå före och visa vägen till ett hållbart liv.
Hjälp oss att landa i våra relationer och vårda dem. relationen till dig, till vår skapelse, till varandra och oss själva.
Gud, tack för att du inte tröttnar på din mänsklighet utan ger oss varje ny dag del av din nåd. Den behöver vi. Amen

fredag 30 december 2011

Kollektivtrafiken öppnar för privata aktörer - är det bra?

Nya regler gäller från årsskiftet. Länstrafiken kan ta in fler intressenter som får trafikera vilka rutter de vill om de säljer biljetter från Länstrafiken. Nu hoppas man på att företag vill köra de rutter Länstrafiken själva inte anser rimliga eller lönsamma. Hmmm, man undrar hur det ska gå?
Vill ett bussbolag köra rutter som inte lönar sig? På tider Länstrafiken inte vill köra? Låter det troligt eller rimligt?
Har vi inte Länstrafiken just för att landsbygden skall kunna leva? Använder vi inte gemensamma medel just för att det är svårt att driva detta strikt affärsmässigt? Vilka privata aktörer vill köra det som Länstrafiken med sina trafikplanerare ansett inte vara lönt att köra?
Nu vill man öppna upp för rutter som Länstrafiken inte sett eller tänkt på. Är inte det att undervärdera Länstrafikens kompetens? Jag vet ju inte hur dåliga Länstrafiken är på att se vad som behövs men när politker på detta sätt sänker den verksamhet de är satta att driva börjar man ju undra.
Jag hoppas på en bra och gratis kollektivtrafik i framtiden!

Framtiden skall bestämmas av makten!?

Ja, det verkar lite märkligt att regeringen tillsatt en framtidskommission med de fyra borgerliga partiledarna. Ingen från oppositionen är med. Hmmm, man anar ugglor i mossen.
Det gör även Bo Ekman i dagens DN Debatt. Ekman är som ni vet grundare av Tällberg Foundation.
Ekman visar på att de med makt alltid velat förutse och staka ut framtiden innan den kommer enligt sin egen vilja. Dessutom visar han att detta alltid misslyckats. Jag tror honom.
Kommissionen ska arbeta med fyra framtidsutredningar som leds av de fyra partiledarna. Det handlar om demografi, om integration och jämställdhet (som leds av Björklund, det känns väl tryggt?) om hållbar tillväxt och om ett inkluderande samhälle. På något vis vill man från regeringens sida styra framtiden så att den kan förutses och falla inom den liberala politiska ram regeringen står för. Det osar minst sagt.
Här nedan har jag saxat det som står om hållbar tillväxt. Du kan läsa det hela på http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/180467

"Den tredje framtidsutmaningen, som koordineras av näringsministern, handlar om hur Sverige med hållbar tillväxt kan utvecklas mot en grön ekonomi. Utveckling och innovation bidrar i allt högre grad till att lösa samhällsproblem i Sverige och övriga världen. Men med den utvecklingen följer också utmaningar för vår miljö och vårt klimat. När vi handlar mer med länder långt bort ökar vi utsläppen och vår påverkan på miljön. I takt med att vi använder allt mer av naturens resurser riskerar vi att utarma ekosystemen och den biologiska mångfalden. Hur kan vi se till att Sverige håller fast vid sin hållbara tillväxt? Och hur kan vi bli bättre på att mäta framgång i arbetet mot en grön ekonomi?"

Vad menas med hållbar tillväxt? Kan tillväxt vara hållbar? Vem har hittat på det? Vad är det som kan växa och växa utan att naturresurser utarmas? Det låter väldigt spännande att Sverige skall utvecklas mot en grön ekonomi. Hur ska detta gå till med liberala frihandelsidéer? Kommissionen kommer säkert att komma med goda svar på dessa frågor. Vi ska hålla fast vid vår hållbara tillväxt sägs det. Har vi en sådan? Det var nyheter för mig. 2010 ökade utsläppen av växthusgaser i Sverige med 11% jämfört med 2009 enligt Naturvårdsverket. Detta skriver Börje Svensson i en insändare i Växjöbladet Kronobergaren idag. Med hållbar tillväxt är det inte så mycket bevänt alltså. I texten ovan verkar det vara en naturgiven idé att vi handlar med länder långt borta. Måste det vara så? Är lösningen på våra problem en mer lokal ekonomi? Jag tror det. Kommer kommissionen att våga ifrågasätta globaliseringen. Jag tror inte det.
Det enda jag ser som positivt i ovanstående skrivning är att man vill hitta bättre mätmetoder. Det behövs.
När jag ser medlemmarna i kommissionen blir jag inte imponerad. Möjligen kan Johan Rockström garantera en viss vetenskaplighet vad gäller klimatfrågan, jag tror och hoppas det.
Ekman pekar på en viktig sak i sin debattartikel och det är att om bara vissa partier ska vara med så får dessa partier stå för kostnaderna för kommissionen, då kan inte statliga pengar användas. Varför är inte oppositionen med? Varför är inte SNF med? Friluftsfrämjandet? Jordens vänner? Svenska kyrkan? Var är alla representanter för organisationer som kan och driver hållbarhetsfrågorna?

Bekymmersamt är det när regeringen anser sig ha kunskapen själv. När partiledarna anser sig vara kunniga nog att leda framtidskommissioner. Är det inte lite pretentiöst som Ekman skriver? Jag tycker det.
Jag hoppas på debatt om framtidskommissionen. Att många kräver att få vara med. Att regeringen mot förmodan visar sig kloka nog att bjuda in brett så att misstankarna om att man vill styra framtidsspaningen kan undanröjas. Vi får se...

torsdag 29 december 2011

Konstig debatt om kungahuset.

Nu när året närmar sig sitt slut skall av någon anledning kungahusets år summeras och det i primetime TV, hu! Varför då? Är det för att vi skattebetalare skall få veta vad kungahuset använt alla miljoner till? Alla miljoner som det inte finns någon insyn i? Med ett trevligt TV-program om en timme ska vi inse att kungen minsann arbetar hårt för Sverige. Det äts middagar både här och där och reses runt till både den ena och den andra. Jag slipper helst.
Faktum är att jag gärna slipper kungahuset helt och hållet.
Visst är det märkligt i en modern demokrati att vi har ett kungahus? Låt oss skippa det alltså. Vi har ju en folkvald stadsminister, för mig räcker det mer än väl.
Året som gått har det svajat i kungahuset på grund av skandaler, bilder och böcker. Men detta har istället stärkt ställningen för kungahuset, någon jagar kungen och då sluter minsann folket upp kring denna nostalgiidé.

Kommer maten att räcka?

Visste ni att 70% av vattenanvändningen i världen går till konstbevattning? Det känns osäkert när vi ser hur grundvattennivåerna i många länder minskar. Detta kommer att leda till mindre skördar förstås.